Đổi mật khẩu

Nếu bạn đã đăng ký musical.ly qua địa chỉ email hoặc số điện thoại, bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng cách làm theo các bước dưới đây.

  • Nếu bạn vẫn đăng nhập:
  1. Truy cập vào trang hồ sơ của bạn
  2. Chạm vào “” ở góc trên cùng bên phải và chọn “Cài đặt”
  3. Cuộn menu xuống và chọn “Thay đổi Mật khẩu”
  4. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn và một mật khẩu mới và chạm vào “Đã xong”
  • Nếu bạn đã đăng xuất:
  1. Chọn “Đăng nhập”
  2. Chạm vào “Hãy nhận trợ giúp để đăng nhập” để chọn “Email” hoặc “Số Điện thoại”
  3. Nhập địa chỉ email của bạn và liên kết đặt lại mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn / Nhập số điện thoại của bạn và mã xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại của bạn
  4. Trong trường hợp bạn chưa nhận được email của chúng tôi, vui lòng kiểm tra lại chính tả và thư mục spam của nhà cung cấp dịch vụ email của bạn
Đăng ký qua Facebook, Instagram hoặc Twitter

Nếu bạn đã đăng ký musical.ly thông qua tài khoản Facebook, Instagram hoặc Twitter của mình và quên mật khẩu, vui lòng đặt lại mật khẩu của Facebook, Instagram hoặc Twitter của bạn trên trang web của họ.

Để kiểm tra phương pháp đăng nhập của bạn, vui lòng kiểm tra bài này.

Was this article helpful?

Related Articles