1. Home
  2. บัญชีและการตั้งค่าของฉัน
  3. ตรวจสอบวิธีการเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบวิธีการเข้าสู่ระบบ

หากคุณลืมที่อยู่อีเมล บัญชี Facebook บัญชี Twitter หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. แตะไอคอนการตั้งค่า    บนหน้าโปรไฟล์ของคุณ
  2. เลือกตัวเลือก “ข้อมูลบัญชีของฉัน” ภายในหมวดหมู่ “บัญชี”

Was this article helpful?

Related Articles