1. Home
  2. używając musical.ly
  3. Zrób kopię zapasową moich prywatnych filmów

Zrób kopię zapasową moich prywatnych filmów

Aby zrobić kopię zapasową prywatnego wideo, zapisz go w galerii telefonu:

  1. Przejdź do strony profilowej i dotknij folderu z prywatnymi wideo
  2. Wybierz prywatne wideo, któremu chcesz zrobić kopię zapasową
  3. Select Dotknij polecenia   w prawym dolnym rogu i polecenia    (Save)

Was this article helpful?

Related Articles