1. Home
  2. używając musical.ly
  3. Zrealizuj prywatne wideo

Zrealizuj prywatne wideo

Jeśli chcesz zrobić wideo musical.ly, które zostanie opublikowane później, zapisz je chwilowo jako prywatne:

  1. Dotknij polecenia  
  2. wybierz metodę rejestracji filmu wideo
  3. Po zakończeniu nagrywania dotknij polecenia „Zapisz jako prywatny”

Pamiętaj, że prywatne wideo są przechowywane wyłącznie lokalnie i zostaną usunięte lub zreinstalowane razem z aplikacją. Dlatego zdecydowanie zalecamy do zrobienia im kopii zapasowej. Pozwoli to uniknąć wszelkich nieprzewidzianych strat.

Was this article helpful?

Related Articles