Zmień region

Aby zmienić region w aplikacji musical.ly, wykonaj poniższe czynności:

  1. Przejdź do strony profilowej w aplikacji musical.ly
  2. Dotknij polecenia „Ustawienia” w prawym górnym rogu
  3. Przewiń menu w dół do polecenia „region”
  4. Wybierz region, którego chcesz użyć

Po zmianie regionu pojawi się możliwość wyświetlenia lokalnych hashtagów i rankingów liderów.

Was this article helpful?

Related Articles