Zmień hasło

Jeśli konto w serwisie musical.ly zarejestrowano z użyciem adresu e-mail lub numeru telefonu, możesz zresetować hasło, realizując poniższe czynności.

  • Jeśli nadal jesteś zalogowany/zalogowana:
  1. Przejdź do strony profilowej
  2. Dotknij polecenia Zębatki w prawym górnym rogu
  3. Przewiń menu w dół do polecenia „Zmień hasło”
  4. Wpisz aktualne hasło i nowe hasło, a następnie dotknij polecenia „Gotowe”
  • Jeśli nie jesteś zalogowany/zalogowana:
  1. Wybierz polecenie „Zaloguj”
  2. Dotknij polecenia „Zapomniane hasło?” i wybierz opcję „E-mail” lub „Numer telefonu”
  3. Wpisz adres e-mail, na który otrzymasz link do zresetowania hasła, lub numer telefonu, na który zostanie wysłany kod potwierdzający
  4. Jeśli nasza wiadomość nie dotarła do Ciebie, sprawdź, czy w adresie nie ma pomyłki i czy nasza wiadomość nie wpadła do spamu

Jeśli konto musical.ly było założone za pomocą kont w serwisach Facebook, Instagram lub Twitter i nie pamiętasz do nich hasła, zresetuj je za pomocą odpowiednich funkcji tych serwisów

Aby sprawdzić metodę logowania, przeczytaj [ten artykuł].

Was this article helpful?

Related Articles