1. Home
  2. konfiguracja konta
  3. Zmiana nazwy użytkownika w serwisie musical.ly

Zmiana nazwy użytkownika w serwisie musical.ly

Aby zmienić nazwę użytkownika, wykonaj poniższe instrukcje:

  1. Przejdź do strony profilowej i dotknij polecenia „Edytuj profil”
  2. Dotknij polecenia „Nazwa użytkownika”
  3. Wpisz wybraną nazwę użytkownika

Na tej samej stronie możesz zmienić nazwę użytkownika, pseudonim, identyfikator w serwisie Instagram, kanał YouTube i opis profilu.

Pamiętaj, że nazwa użytkownika w serwisie musical.ly może być zmieniana maksymalnie raz na 30 dni.

Was this article helpful?

Related Articles