Ułóż opowieść

Funkcja historii pozwala użytkownikom serwisu musical.ly na złączenie prywatnych filmów w maksymalnie 60-sekundowe historie.

Oto sposób na jej przygotowanie:

  1. Przejdź do strony profilowej i dotknij folderu z prywatnymi wideo
  2. Dotknij polecenia „Ułóż opowieść”
  3. Wybierz wideo, z których chcesz zrobić historię. Historia może się składać z maksymalnie 4 filmów
  4. Jeśli chcesz zmienić układ historii, możesz dotknąć filmu i przeciągnąć go w inne miejsce
  5. Aby udostępnić film społeczności usługi musical.ly, dotknij napisów i polecenia „Prześlij opowieść”

Pamiętaj, że historia może składać się wyłącznie z prywatnych wideo.

Was this article helpful?

Related Articles