1. Home
  2. używając live.ly
  3. Wstrzymaj sesję transmisji podczas transmisji