1. Home
  2. konfiguracja konta
  3. Utwórz konto w musical.ly

Utwórz konto w musical.ly

Obecnie istnieją cztery metody rejestracji konta w musical.ly.

  • Numer telefonu: Dotknij polecenia „Załóż konto” i wybierz opcję „Numer telefonu”. Wpisz numer telefonu, odbierze i przepisz kod potwierdzający i utwórz nowe konto użytkownika i hasło.
  • Facebook: Dotknij polecenia „Załóż konto” i wybierz opcję „Facebook”, a następnie wpisz swoje poświadczenia do konta w serwisie Facebook.
  • Instagram: Dotknij polecenia „Załóż konto” i wybierz opcję „Instagram”, a następnie wpisz swoje poświadczenia do konta w serwisie Instagram.
  • Adres e-mail: Dotknij polecenia „Załóż konto” i wybierz opcję „Adres e-mail”. Wpisz adres e-mail, a następnie załóż nazwę użytkownika i hasło. Dotknij polecenia „Utwórz konto”.

Pamiętaj, że adresu e-mail lub numeru telefonu można użyć do odzyskania hasła. Dlatego zalecamy wpisanie prawidłowych wartości adresu e-mail lub numeru telefonu i dokładne sprawdzenie, czy nie wprowadzono żadnych literówek.

Was this article helpful?

Related Articles