1. Home
  2. używając musical.ly
  3. Usuń wideo musical.ly

Usuń wideo musical.ly

If you need to delete a musical.ly video you’ve posted, tap on the video, select Jeśli chcesz usunąć opublikowane wideo musical.ly, dotknij go, wybierz polecenie  w prawym dolnym rogu i dotknij polecenia(Usuń).

Od teraz możliwe jest masowe usuwanie filmów wideo.

Pamiętaj, że usuniętych wideo nie można przywrócić.

Was this article helpful?

Related Articles