Usuń fanów

Jeśli potrzebujesz usunąć osobę obserwującą Twoje konto musical.ly, wykonaj poniższe czynności:

  • Dla użytkowników systemu Android:
  1. Przejdź do strony profilowej
  2. Dotknij polecenia „Fani”
  3. Dotknij i przytrzymaj nazwę fana, którego chcesz usunąć, i dotknij polecenia „Usuń”
  • Dla użytkowników systemu iOS:
  1. Przejdź do strony profilowej
  2. Dotknij polecenia „Fani”
  3. Znajdź fana, którego chcesz usunąć, przesuń palcem w lewo po jego nazwie i dotknij polecenia „Usuń”

Was this article helpful?

Related Articles