1. Home
  2. używając musical.ly
  3. Rejestrowanie wideo musica.ly bez przytrzymywania przycisku

Rejestrowanie wideo musica.ly bez przytrzymywania przycisku

Aby zarejestrować wideo musical.ly bez przytrzymywania przycisku, wykonaj poniższe czynności:

  1. Dotknij polecenia  
  2. Wybierz metodę rejestracji
  3. Dotknij polecenia  
  4. Po włączeniu tej funkcji nagrywanie można zatrzymać, dotykając czerwonego koła na dole ekranu

Was this article helpful?

Related Articles