1. Home
  2. używając musical.ly
  3. Prześlij wideo dłuższe niż 15 sekund

Prześlij wideo dłuższe niż 15 sekund

Obsługujemy już długi film! Aby przesłać długi film, wykonaj poniższe kroki:

  1. Otwórz aplikację musical.ly i dotknij polecenia  
  2. Dotknij polecenia „Z biblioteki” i wybierz opcję „Długi film”
  3. Wybierz wideo i dodaj podpis

Uwaga: przesłanie filmu może zająć do 5 minut. Dodatkowo, w bibliotece pojawią się tylko filmy w ciągu 5 minut.

Was this article helpful?

Related Articles