1. Home
  2. konfiguracja konta
  3. Dodaj lub usuń identyfikator z serwisu Instagram

Dodaj lub usuń identyfikator z serwisu Instagram

Aby zmienić identyfikator Instagram, wykonaj poniższe instrukcje:

  1. Przejdź do strony profilowej i dotknij polecenia „Edytuj profil”  
  2. Dotknij polecenia „Identyfikator Instagram”

Aby usunąć powiązanie konta Instagram z kontem musical.ly, pozostaw to pole puste.

Na tej samej stronie możesz zmienić obraz profilowy, nazwę użytkownika, pseudonim, kanał YouTube lub krótki opis.

Was this article helpful?

Related Articles