1. Home
  2. konfiguracja konta
  3. Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji

Ilość miejsca zajmowanego przez aplikację musical.ly z czasem będzie rosnąć — obejrzane filmy są przechowywane w telefonie. Dzięki temu serwis musical.ly może działać szybciej, pozwalając uniknąć konieczności przeładowywania materiałów.

Jeśli aplikacja musical.ly zajmuje za dużo miejsca i potrzebujesz je zwolnić, wykonaj poniższe czynności:

  1. Przejdź do strony profilowej w aplikacji musical.ly
  2. Dotknij polecenia „Ustawienia”   w prawym górnym rogu.
  3. Przewiń menu w dół do polecenia „Wyczyść pamięć podręczną”

Was this article helpful?

Related Articles